Podkarpackie Zapytania ofertowe MKL-0001/29/16 Konserwacja i zestawienie suszarni nasion z Dąbrówek

MKL-0001/29/16 Konserwacja i zestawienie suszarni nasion z Dąbrówek

 

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania pn. „Konserwacja i zestawienie suszarni nasion z Dąbrówek w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Wolska 36, numer sprawy MKL-0001/29/16”.

 

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

FHUP „MURDRA PLUS” Mateusz Drapała

ul. Mielecka 148, 36-100 Kolbuszowa Dolna

Dyrektor Muzuem 
Jacek Bardan