Podkarpackie Nabory pracowników A.110.1.2022 INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO: ADIUNKT W DZIALE ETNOGRAFICZNYM

A.110.1.2022 INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO: ADIUNKT W DZIALE ETNOGRAFICZNYM

Kolbuszowa, 21 grudnia 2022 r.

A.110.1.2022

 

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko: Adiunkt w Dziale Etnograficznym w Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

 

W wyniku przeprowadzonej procedury naboru na wolne stanowisko: Adiunkta w Dziale Etnograficznym w Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej wybrano panią Magdalenę Fołtę zam. w Rzeszowie.

 

Uzasadnienie wyboru

W procedurze naboru kandydatka spełniła wszystkie wymogi formalne określone w ogłoszeniu oraz wykazała się bardzo dobrą znajomością zagadnień związanych z pracą na oferowanym stanowisku. Posiada odpowiednią wiedzę merytoryczną i predyspozycje do prawidłowego realizowania zadań na danym stanowisku.

Poprawiony (środa, 21 grudnia 2022 09:14)