Podkarpackie Nabory pracowników A.110.7.2018 NABÓR NA STANOWISKO ASYSTENT KONSERWATORSKI

A.110.7.2018 NABÓR NA STANOWISKO ASYSTENT KONSERWATORSKI

Kolbuszowa, 10 grudnia 2018 r.

A.110.7.2018

 

NABÓR NA STANOWISKO ASYSTENT KONSERWATORSKI

Miejsce pracy: Kolbuszowa – Park Etnograficzny Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

 

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej poszukuje pracownika na stanowisku: asystenta konserwatorskiego ze znajomością technik renowacji mebli i wyrobów snycerskich, osoby chętnej do podnoszenia własnych kwalifikacji, dokładnie i rzetelnie wykonującej powierzone zadania, kreatywnej.

Opis stanowiska:

 • prace związane z renowacją mebli: z zakresu technik stosowanych w meblarstwie zabytkowym np. okleinowanie, intarsja, snycerka, toczenie, bejcowanie, nakładania politury, woskowanie i malowanie ręczne;
 • inne prace przy obiektach zabytkowych: znajomość podstawowych technik konserwatorskich jak np. uzupełnianie ubytków, uzupełnianie nawarstwień, impregnacja, dezynfekcja i dezynsekcja, rekonstrukcja uszkodzonych elementów;
 • pomoc przy bieżących pracach remontowych oraz naprawczych obiektów małej architektury drewnianej na terenie Muzeum;
 • bieżąca kontrola stanu technicznego używanych narzędzi, sprzętu oraz ich konserwacja.

Wymagania:

 • dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia związanych z zakresem gromadzonych w Muzeum zbiorów lub dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich związanych z zakresem gromadzonych w Muzeum zbiorów;
 • umiejętność pracy samodzielnej i w zespole;
 • dyspozycyjność, sumienność, uczciwość.
 • zatrudnienie w renomowanej państwowej instytucji kultury;
 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę;
 • możliwość rozwoju zawodowego;
 • możliwość udziału w ciekawych wydarzeniach kulturalnych.

Oferujemy:

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • curriculum vitae ( życiorys),
 • kopie dokumentów potwierdzające posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje i staż pracy potwierdzony świadectwem pracy lub zaświadczeniem o zatrudnieniu,
 • oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.

Szczegółowe informacje o wymaganiach na w/w stanowisko pod numerem: 17 2271071 w godz. 7:00-15:00

Preferowana forma kontaktu: osobiście, telefoniczna, e-mail.

Zgłoszenie prosimy przesyłać na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub na adres: Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Kościuszki 6, 36 – 100 Kolbuszowa w terminie do 31.03.2019 r. z dopiskiem „asystent konserwatorski”.

Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty oraz zastrzegamy sobie prawo do zakończenia rekrutacji przed podanym powyżej terminem.

Obowiązek informacyjny według zasad funkcjonujących od 25 maja 2018 r.
Administratorem Danych Osobowych jest Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej z siedzibą w Kolbuszowej (kontakt: ul. Kościuszki 6, 36-100 Kolbuszowa, tel. 17 2271-296, email:
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ).

Podanie danych osobowych w CV jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia prowadzenia rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez trzy miesiące od dnia przesłania CV.

Za zgodą kandydatów w okresie jednego roku od zakończenia procesu rekrutacyjnego dane osobowe będą przetwarzane w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez administratora danych osobowych.

Dane osobowe kandydatów nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.

Proszę o zawarcie w aplikacji zgody o następującej treści:


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, 36-100 Kolbuszowa, ul. Kościuszki 6 na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Jeśli wyraża Pan/ Pani również zgodę na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacyjnego na potrzeby przeszłych rekrutacji również, proszę o dostarczenie drugiej zgody o następującej treści:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, 36-100 Kolbuszowa, ul. Kościuszki 6 na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska.