Podkarpackie Gospodarka nieruchomościami A.221.5.2023 WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA POD NAJEM

A.221.5.2023 WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA POD NAJEM

A.221.5.2023

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania pod najem 

Działając na podstawie § 2 ust. 1 Uchwały nr 295/5871/10 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie regulaminu przeprowadzania przetargów na najem lub dzierżawę nieruchomości i lokali użytkowych w związku z art. 35 ust. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 2147)

Dyrektor Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej  podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w trybie przetargowym. 

Wykaz nieruchmości przeznaczonych do oddania pod najem - do pobrania PDF