Podkarpackie Gospodarka nieruchomościami A.221.1.2023 WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA POD NAJEM

A.221.1.2023 WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA POD NAJEM

Kolbuszowa, 31.01.2023 r. 

A.221.1.2023

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania pod najem 

 

Działając na podstawie § 2 ust. 1 Uchwały nr 295/5871/10 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie regulaminu przeprowadzania przetargów na najem lub dzierżawę nieruchomości i lokali użytkowych w związku z art. 35 ust. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 2147)

Dyrektor Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej  podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w trybie przetargowym. 

 

Wykaz nieruchmości - zobacz 

Poprawiony (wtorek, 31 stycznia 2023 11:19)