Podkarpackie Gospodarka nieruchomościami Nr A.221.1.2017 INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

Nr A.221.1.2017 INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

Nr A.221.1.2017                                                                                                             Kolbuszowa, 02-03-2017

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

dot.: postępowania na wynajęcie lokalu użytkowego o łącznej powierzchni 56,98m2 usytuowanego w budynku chałupy z Sędziszowa w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej, ul. Wolska 36, 36-100 Kolbuszowa, przeznaczonego do prowadzenia usług gastronomicznych”.

 

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej informuje, że w dniu 02-03-2017 o godz. 10:15 odbyło się otwarcie ofert.

Komisja w składzie:

  1. Artur Plizga – przewodniczący komisji,
  2. Katarzyna Mańkowska – członek komisji,
  3. Anna Jemioło – członek komisji,
  4. Artur Plizga
  5. Katarzyna Mańkowska
  6. Anna Jemioło

otworzyła oferty w obecności przedstawiciela Fundacji na Rzecz Kultury Fizycznej i Sportu p. Andrzeja Jadacha.

Złożono następujące oferty:

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena brutto (zł)

1.

Fundacja na Rzecz Kultury Fizycznej i Sportu

ul. Wolska 2

36-100 Kolbuszowa

810,00 zł

2.

PGHU „Danuśka” Danuta Wróbel Wesołowska

ul. Mickiewicza 15

36-100 Kolbuszowa

600,00 zł