Podkarpackie Gospodarka nieruchomościami A.221.1.2017 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania pod najem

A.221.1.2017 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania pod najem

Dyrektor Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami informuje, że na tablicy ogłoszeń w Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej przy ulicy Kościuszki 6, 36-100 Kolbuszowa zamieszczono wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu w trybie przetargowym.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania pod najem PDF

 

                                             Jacek Bardan

                                              Dyrektor Muzeum